Παρακολουθούμε και υποστήριζουμε την προσπάθεια των νέων της πόλης μας να διακριθούν στα αθλήματα και είμαστε δίπλα τους κάθε φορά που μπορούμε να προσφέρουμε τη στήριξή μας.