Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής υποστρωμάτων και μανιταριών της εταιρίας «Δίρφυς» στην περιοχή της Εύβοιας.