Η Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησή της από την EQA HELLAS Α.Ε, βάσει των απαιτήσεων των διεθνών προτύπων ISO 22001:2005. Η πιστοποίηση της εταιρείας από την EQA HELLAS Α.Ε αποτελεί ένα ακόμα εχέγγυο στη διαρκή προσπάθεια διατήρησης υψηλών standards ασφάλειας και είναι απόλυτα σύμφωνη με τη φιλοσοφία λειτουργίας της.